X
مهمتنا


بعد التوکل علی الله
فقد تم الشروع بتقدیم الخدمات فی مستشفی و مرکز الولاده خصوصی سینا بطاقه 128 سریر واحدی عشر قسم متخصص للجراحیه و الواقع فی مرکز مدینه مشهد المقدسه و یشمل کادر تخصصی ذو خیره و تجهیزات طیبه حدیثه و تکناوجیا منظوره انسجاما مع توجهات وزاره الصحه و ان المستشفی و المرکز ملزمان بتقدیم الخدمات الصحیه و التشخیص و العلاج علی انم وجه .

 

دی ان ان