X
تغذیه و رژیم درمانی

 واحد تغذیه و رژیم درمانی در طبقه منهای یک با مساحت تقریبی 86 متر مربع جنب واحدهای تاسیسات و انبار مرکزی واقع شده است. تعداد تقریبی پرسنل 14 نفر می باشد. جناب آقای حسین ملکی کارشناس تغذیه بیمارستان می باشد که بر چگونگی و نحوه اجرای فعالیتهای زیر نظارت می کند:

·         طبخ غذا در سه وعده صبحانه، ناهار و شام برای بیماران و همراهان پرسنل

·         توزیع سه وعده اصلی و دو میان وعده برای بیماران و همراهان پرسنل

·         نگهداری مواد غذایی پروتئینی در سردخانه ها

·         انجام مشاوره های رژیم درمانی برای بیماران

·         آموزش به بیماران جهت آشنایی با نحوه تغذیه پس از اعمال جراحی

·         برآورد نیازهای تغذیه ای بیماران ( انرژی، پروتئین، ریز مغذی ها و ...) و تامین آنها با برنامه ریزی غذایی

·         تنظیم برنامه غذایی بیماران و همراهیان و پرسنل در فصول مختلف سال

·         جمع آوری نظرات بیماران و پرسنل در خصوص برنامه غذایی و استفاده از آن در تدوین برنامه ها

و هم چنین مشارکت در :

·         تشکیل کمیته تغذیه و رژیم درمانی و برگزاری جلسات منظم کمیته

·         اجرای برنامه اعتبار بخشی واحد تغذیه و رژیم درمانی

·         تهیه گزارش و ارائه وضعیت رضایتمندی بیماران از خدمات غذا و مشاوره رژیم درمانی به مدیریت بیمارستان

·         تهیه گزارش در جلسات معاونت درمان با کارشناسان تغذیه بیمارستان های استان

·         به روز رسانی و تامین تجهیزات واحد تغذیه

·         نظارت بر خرید و تامین مواد اولیه غذایی

·         تهیه بروشورها و پمفلت های علمی مرتبط با مباحث تغذیه و رژیم درمانی

·         گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با حیطه کاری

·         تکمیل فرمهای ارزیابی تخصصی تغذیه ای بیماران بستری

·         شناسایی موارد مبتلا به سوء تغذیه در بیمارستان

·         همکاری با پزشکان معالج برای تعیین نوع محلول گاواژ برای بیماران

·         تکمیل فرمهای ارزیابی تخصصی تغذیه ای، تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره به بیماران مبتلا به دیابت، فشار خون بالا، سرطان ها، نارسایی حاد کلیه، سیروز کبدی، سوء جذب، جراحی شکمی و ....

 

درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان