X
واحد منابع انسانی

 واحد منابع انسانی در طبقه -1 بیمارستان و زایشگاه سینا واقع شده است .تعداد پرسنل واحد سه نفر و با مسئولیت سرکار خانم سمانه پایسته اداره میگردد.


 این واحد به صورت الکترونیکی خدمات خود را در حوزه های ذیل به پرسنل و پزشکان ارائه مینماید.

1.        انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها وسیاستها، تهیه و تنظیم خط مشی های مربوط به واحد منابع انسانی

2.       نظارت بر سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی

3.      برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری

4.       همکاری در بررسی راهکارهای عملی برون سپاری فعالیتها

5.      نظارت  به تشکیل پرونده متقاضیان استخدام و معرفی آنان به قسمت های مختلف بیمارستان جهت انتخاب

6.        مصاحبه و آزمون ازپرسنل جدیدالورود  جهت آمادگی ورود به بخش

7.      تعیین حقوق و مزایای کارکنان جدید الاستخدام و نیزکارکنان موجود با توجه به ضوابط و مقررات استخدامی و اشتغال بیمارستان و ادارات کار

8.      هماهنگی برای انجام کلیه مراحل استخدامی و تشکیل پرونده

9.       هماهنگی برای صدور احکام کارگزینی و کلیه حالات استخدامی و اشتغال کارکنان در چهارچوب ضوابط مربوطه

10.     تعیین شاخص واحد منابع انسانی و ارائه گزارش به مدیران ارشد

11.     نظارت و کنترل برنحوه حفظ مدارک پرسنلی و چینش اوراق پرونده پرسنلی

12.    نظارت برحفظ محرمانگی اوراق پرسنلی

13.   شرکت در جلسات داخلی بیمارستان جهت رسیدگی به اجرا درآوردن تصمیمات مقام مسئول در مورد کارکنان و تهیه آمار های مختلف مورد نیاز حسب دستور و موارد نیاز

14.    پاسخگویی به سوالات و درخواست های پرسنل و پزشکان

درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان