X

پمفلتهای آموزشی

پمفلتهای آموزشی

جهت مشاهد و مطالعه فایل ها ی اموزشی زیر لطفا برروی لینکهای زیر کلیک نمایید.

                  

 سیستوسکوپی یورتروسکوپی(1)

   سیستوسکوپی یورتروسکوپی (2)

 

آپاندکتومی(1)

آپاندکتومی(2)

 

اسپلنکتومی - (1)

اسپلنکتومی - (2)

بای پس معده - (1)

بای پس معده - (2)

 

پرکاری غده تیروئید - (1)

پرکاری غده تیروئید - (2)

 

سبک زندگی(1)

سبک زندگی(2)

 

(1)- ACL

(2)- ACL

 

توده پستان (1)

توده پستان (2)

تعویض کیسه استومی (1)

تعویض کیسه استومی (2)

حذف روده بزرگ (1)

حذف روده بزرگ (2)

ژژنوستومی (1)

ژژنوستومی (2)

سرطان مری و برداشتن مری (1)

سرطان مری و برداشتن مری (2)

سرکلاژ (1)

سرکلاژ (2)

کوله سیست-لاپاروسکوپی(1)

کوله سیست-لاپاروسکوپی(2)

کیست تخمدان (1)

کیست تخمدان (2)

گاسترکتومی(1)

گاسترکتومی (2)

گردنبند فیلادلفیا (1)

گردنبند فیلادلفیا (2)

هرنی اینگوئینال (1)

هرنی اینگوئینال (2)

هموروئید (1)

هموروئید (2)

هیسترکتومی شکمی (1)

هیسترکتومی شکمی (2)

تومور مغزی (1)

دیسک کمر 1

دیسک کمر 2

1- KMC مراقبت آغوشی

2- KMC مراقبت آغوشی

زایمان زودرس-1

زایمان زودرس-2

پروتز زانو -1

پروتز زانو -2

1- ماستکتومی

2- ماستکتومی

1- ایکتر، زردی

2- ایکتر، زردی

1- سینوس(کیست) پیلونیدال

2- سینوس(کیست) پیلونیدال

1- سیستوسل رکتوسل

2- سیستوسل رکتوسل

آپاندکتومی2 - 1

آپاندکتومی2 - 2

سرکلاژ2 - 1

سرکلاژ2 - 2

1 - هیسترکتومی1

1 - هیسترکتومی2

 

   

     

   

 

درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان