X

پمفلتها و دستورالعملهاي كرونا

پمفلتها و دستورالعملهاي كرونا

جهت مشاهد و مطالعه فایل ها ی اموزشی زیر لطفا برروی لینکهای زیر کلیک نمایید.

                  

 مراقبت از كودك مبتلا يا مشكوك در منزل(1)

 مراقبت از كودك مبتلا يا مشكوك در منزل(2)

 مراقبت از بيمار مبتلا يا مشكوك در منزل(1)

 مراقبت از بيمار مبتلا يا مشكوك در منزل(2)

 

 توصیه های پیشگیری از کرونا به مادران در دوران بارداری و شیردهی مادران (1)

 توصیه های پیشگیری از کرونا به مادران در دوران بارداری و شیردهی مادران(2)

 مدیریت علائم در بیمار مشکوک یا مبتلا به کرونا(1)

مدیریت علائم در بیمار مشکوک یا مبتلا به کرونا(2)

 دانستنی های مهم برای سالمندان مبتلا به ویروس کرونا و مراقبت در منزل(1)

دانستنی های مهم برای سالمندان مبتلا به ویروس کرونا و مراقبت در منزل(2)

مدیریت استرس در دوران شیوع ویروس کرونا(1)

مدیریت استرس در دوران شیوع ویروس کرونا(2)

 دارودرمانی در کرونا(1)

دارودرمانی در کرونا(2)

توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از کرونا(1)

 توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از کرونا(2)

  آماده سازی و حمل و نقل اجساد (1)

   آماده سازی و حمل و نقل اجساد (2)

 

دستورالعمل محلول پاشی دستی (1)

 دستورالعمل محلول پاشی دستی (2)

 

 دستورالعمل نحوه دفع پسماند  (1)

 دستورالعمل نحوه دفع پسماند  (2)

کرونا- قوانین بهداشتی در آشپزخانه (1)

کرونا- قوانین بهداشتی در آشپزخانه (2)

 

قوانین بهداشتی البسه ملحفه و لنژری (1)

 قوانین بهداشتی البسه ملحفه و لنژری (2)

پیشیگری از کرونا در افراد با بیماری های مزمن(1)

پیشیگری از کرونا در افراد با بیماری های مزمن(2)

 

 

 

دی ان ان