X

اخبار

اخبار و مقالات
دوشنبه 09 دی 1398
تعداد بازدید: 459
تعداد نظرات: 0

سمینار یک روزه خونریزی بعداز زایمان

سمینار یک روزه  خونریزی بعداز زایمان

گروه بیهوشی، مراقبتهای ویژه و گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار میکند.

 

تصاویر
  • سمینار یک روزه  خونریزی بعداز زایمان
درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان