X
انتظامات

 این واحد به مساحت تقریبی 24 متر مربع در طبقه همکف محل درب اصلی بیمارستان و هم چنین درب ورودی اورژانس واقع شده است. پرسنل این واحد در قسمتهای مختلف بیمارستان شامل: درب اصلی، اورژانس، بخش دو، پارکینگ و هم چنین به صورت سیار در بیمارستان مشغول خدمت رسانی می باشند. تعداد تقریبی پرسنل 12 نفر می باشد که همگی زیر نظر مدیریت بیمارستان فعالیت می نمایند.

خدمات و فعالیتهای ارائه شده:

  • کنترل بر ورود و خروج بیماران و همراهان
  • کنترل بر ورود و خروج پرسنل
  • اجرای نظم و کنترل بخشها و ورودی ها
درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان