X
مهندسی پزشکی

 بیمارستان و زایشگاه سینا با در اختیار داشتن بیش از 500 دستگاه با انواع و امکانات قابل توجه و با تحت پوشش قرار دادن تجهیزات مورد نیاز برای جراحی های تخصصی و هم چنین 7 اتاق عمل فعال، بخش های ICU و اورژانس کاملا مجهز، امکان ارائه خدمات گسترده ای را به بیماران محترم فراهم نموده است.


 این واحد عهده دار نگهداری صدها دستگاه متنوع و حساس با ارزش ده ها میلیارد ریال بوده و ضمن ارائه خدمت در زمینه تعمیر و سرویس دستگاهها، وظیفه نظارت بر تامین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی و عملکرد شرکتها و قراردادهای منعقده در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات بیمارستانی را به عهده دارد.

اهم فعالیتهای این بخش عبارتست از استقرار سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی به صورت دستی و الکترونیکی استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها سیستم بازرسی های دوره ای جهت افزایش عمر مفید تجهیزات، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابی های زودهنگام و نا به هنگام، برنامه ریزی و تدارک امکانات مورد نیاز کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بیمارستان، ارائه مشاوره فنی و کارشناسی کیفی در زمینه خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان در واقع هدایت بیمارستان با استفاده از تکنیکها، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی و توانایی های مرکز درمانی، نظارت بر اجرای قراردادهای سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی توسط شرکتها و تدوین آیین نامه موارد خسارتی در زمینه تجهیزات پزشکی را تدوین نموده است.

درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان