X
مسئولین فنی بیمارستان
 


دکتر پرویز رئوفیان
متخصص جراحی عمومی
مسئول فنی صبح

 دکتر محمد حسین نیکوئیان
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

مسئول فنی بعدازظهر                   
   دکتر جعفر حسن زاده
  متخصص گوش و حلق و بینی

مسئول فنی شب های زوج        


 دکتر فرهاد عامل بردبار 
   دکترای علوم آزمایشگاهی
     مسئول فنی آزمایشگاه 
 
دکتر حسین رضایی
   رادیولوژیست

   مسئول فنی رادیولوژی

 

  دکتر اقدس نخعی
    داروساز
    مسئول فنی داروخانه 

 

 

 

دکتر اردلان فرجی 
    دکترای عمومی

مسئول فنی شب های فرد               

   

 

 
درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان