X

پمفلتها و دستورالعملهاي كرونا

پمفلتها و دستورالعملهاي كرونا

جهت مشاهد و مطالعه فایل ها ی اموزشی زیر لطفا برروی لینکهای زیر کلیک نمایید.

                  

 مدیریت علائم در بیمار مشکوک یا مبتلا به کرونا(1)

مدیریت علائم در بیمار مشکوک یا مبتلا به کرونا(2)

 

توصیه های پیشگیری از کرونا به مادران در دوران بارداری و شیردهی مادران (1)

 توصیه های پیشگیری از کرونا به مادران در دوران بارداری و شیردهی مادران(2)

 

 مراقبت از بيمار مبتلا يا مشكوك در منزل(1)

 مراقبت از بيمار مبتلا يا مشكوك در منزل(2)

 

 مراقبت از كودك مبتلا يا مشكوك در منزل(1)

 مراقبت از كودك مبتلا يا مشكوك در منزل(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از کرونا(1)

 توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از کرونا(2)

 

 دارودرمانی در کرونا(1)

دارودرمانی در کرونا(2)

 

 

مدیریت استرس در دوران شیوع ویروس کرونا(1)

مدیریت استرس در دوران شیوع ویروس کرونا(2)

 

دانستنی های مهم برای سالمندان مبتلا به ویروس کرونا و مراقبت در منزل(1)

دانستنی های مهم برای سالمندان مبتلا به ویروس کرونا و مراقبت در منزل(2)

 

کرونا- قوانین بهداشتی در آشپزخانه (1)

کرونا- قوا.نین بهداشتی در آشپزخانه (2)

 

دستورالعمل نحوه دفع پسماند  (1)

 دستورالعمل نحوه دفع پسماند  (2)

 

دستورالعمل محلول پاشی دستی (1)

 دستورالعمل محلول پاشی دستی (2)

 

 آماده سازی و حمل و نقل اجساد (1)

   آماده سازی و حمل و نقل اجساد (2)

 

 


همراهی بیمار کرونا

 

 

پیشیگری از کرونا در افراد با بیماری های مزمن(1)

پیشیگری از کرونا در افراد با بیماری های مزمن(2)

 

قوانین بهداشتی البسه ملحفه و لنژری (1)

 قوانین بهداشتی البسه ملحفه و لنژری (2)

 

دی ان ان