X
آزمایشگاه تشخیص طبی

 

 

         

 

 جهت مشاهده جواب آزمایش اینترنتی خود لطفا بروی تصور بالا کلیک نمایید.

 

 این واحد با مساحت تقریبی 98.2 در طبقه منهای 1 واقع شده است.

این بخش شامل بخش های :

 بیوشیمی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی وانعقاد ، بانک خون ، میکروبیولوژی پارازیتولوژی ،ایمنولوژی ، سرولوژی وتومورمارکرها با بهره گیری ازدستگاها و سیستم های اتومیشن شامل اتوآنالایزر ، سل کانتر (فوسایتومتری ) ،آنالایزر گازهای خون ، ELISA ، کوآگولومتر ، فیلم فتومتر و .... آماده پذیرش شبانه روزی بیماران خارج از بیمارستان ( بیماران سرپایی ) در تمام روزهای هفته و روزهای تعطیل میباشد .

تعداد پرسنل شاغل در این بخش: 13 نفر

مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر بردبار

دی ان ان