X
جواد ظفر امیلی


مدیریت محترم بیمارستان و زایشگاه سینا​

آقای جواد ظفر امیلی از سال 1360 مسئولیت مدیریت بیمارستان وزایشگاه سینا را عهده دار می باشند، که بیانگر احاطه ایشان نسبت به مسائل درمان و شناخت مشکلات مردم در حوزه درمان و مطلع بودن از مقررات و استانداردهای جاری بوده و از طرف دیگر موید ثبات مدیریت و امنیت شغلی در این مرکز درمانی می باشد.

ایشان  برای اولین بار در سال 90 در هفته سلامت ازطرف معاونت درمان و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مدیر نمونه انتخاب و در همان سال نیز از طرف  سازمان نظام پرستاری  به عنوان مدیر نمونه کشوری برگزیده  شدند و در سال 91 نیز براساس پیشنهاد مرکز بهداشت مشهد و تایید فرماندار و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان  شهر مشهد مقدس به عنوان مدیر نمونه سال 91  معرفی شدند.

1- مدير نمونه استان در سال 1390 از دانشگاه علوم پزشكي استان خراسان توسط معاونت بهداشت و درمان

2- انتخاب به عنوان مدير نمونه كشوري از طرف سازمان نظام پرستاري 

3- مدير نمونه سال 1391 از طرف فرماندار و رئيس كميسيون بهداشت و درمان

4- دریافت تندیس مدير شايسته ملي از طرف مركز پژوهشی و آموزشی مدیریت ایران  در سال 1396

5- تقدیرنامه جهت تلاش ارزشمند در اجرای مراقبتهای بهداشت سال 1398 از سوی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

6- عنوان مدیرمرکزبرتراستان دراجرای برنامه های ارتقای سلامت، پیشگیری و مقابله با کرونا در سال 1400

 

 

 

                                          

   

                   

دی ان ان