X
امور رفاهی کارگران

ردیف

نوع اقدام

1

پرداخت هدیه ازدواج

2

انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان

3

صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی کارکنان

4

انجام معاینات دوره ای پرسنل

5

صدور کارت بهداشتی کارکنان

6

ثبت نام و معرفي متقاضيان  وام پزشکان

7

تحویل سبدکالای رمضان

8

اعطای پوشش کار

9

استفاده ازمزایای مهدکودک

10

استفاده از پارکینگ اختصاصی

11

هزینه ایاب و ذهاب

12

تغذیه رایگان

13

پاداش روز کارگر

14

پاداش روز  پرستار

15

افزایش انگیزه در کارکنان با تشویق و تقدیر

16

مسابقه فرهنگی

17

رعایت حجاب در محل کار

18

جامع ترین پیشنهاد

19

اجاره سالن ورزشی

20

برنامه کوهنوردی

21

مشارکت در حق بیمه مسئولیت کارکنان

22

ثبت نام و معرفی متقاضیان وام شرکت تعاونی بیمارستان

23

اعطای کارت های تخفیف دار جهت مراکزتفریحی و ورزشی

24

برگزاری مناسبت ها

25

تسهیلات سفرهای علمی و آموزش های برون سازمانی

 

دی ان ان