X

افتخارات بیمارستان

افتخارات بیمارستان و زایشگاه سینا
 • کسب عنوان بیمارستان برگزیده در سال 1394 از طرف دانشگاه محترم علوم پزشکی و سازمان محترم نظام پزشکی خراسان رضوی
 • انتخاب بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان بیمارستان نمونه طرف قرارداد از سوی سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی
 • کسب رتبه چهارم در بین 14 بیمارستان استان خراسان رضوی از طرف وزارت بهداشت و درمان از حیث اجرای نظام اعتباربخشی بیمارستانها
 • اولین بیمارستان خصوصی در کسب عنوان درجه یک در بین بیمارستانهای خصوصی خراسان و تداوم حفظ رتبه به مدت دوازده سال تا کنون
 • انتخاب بیمارستان سینا به عنوان بیمارستان نمونه از طرف سازمان نظام پزشکی در سال 1394 منتسب به نام مبارک امام علی (ع)
 • انتخاب بیمارستان خصوصی نمونه سال 33 از طرف سازمان کل خدمات درمانی
 • اولین بیمارستان اجرا کننده نرم افزار جامع بیمارستانی (HIS) در استان خراسان
 • انجام زایمان ایمن و زایمان در آب در این مرکز به عنوان دومین بیمارستان و زایشگاه خصوصی در کشور
 • اولین بیمارستان خصوصی اجرا کننده طرح طبقه بندی مشاغل
 • اولین بیمارستان خصوصی در اجرای طرح ارتقای نظام بهره وری بالینی در کشور
 • پیشگام در خصوص ایجاد بخش بی خطرسازی زباله و پسماند بیمارستان در احداث فضا و استقرار دستگاه امحاء زباله عفونی
 • ایجاد سامانه اطلاع رسانی از وضعیت بیمار در مراحل مختلف (اتاق عمل، ترخیص و تسویه حساب)
 • ایجاد دو شبکه ویدیوئی داخلی پخش فیلم و تیزر آموزشی و اطلاع رسانی در اتاق بیماران
 • اجرای سامانه ره گیری و شناس ایی ایمنی بیمار
 • تشکیل گروه حمایتی مادران در راستای دستورالعمل دوستدار مادر
 • دریافت لوح بیمارستان دوستدار کودک در سال 1393
 • کاندیدای دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادر در سال 1393
 • ایجاد سامانه ارزیابی سطح رضایتمندی بیماران به صورت مکانیزه
 • اولین بیمارستان استقرار سامانه نظارت و مانیتورینگ تصویری مجموعه بیمارستان
 • معرفی بیمارستان سینا به عنوان یکی از هشت بیمارستان برتر استان در زمینه مستندات اعتباربخشی در اولین نمایشگاه اعتباربخشی استان در سال 1393
 • زایمان ایمن – زایمان درآب وهمراهی همسران در هنگام زایمان طبیعی در صورت گذراندن دوره آموزشی
 • معرفی مدیر بیمارستان به عنوان مدیر نمونه کشوری از سوی سازمان نظام پرستاری کشور و دانشگاه علوم پزشکی خراسان و مرکز بهداشت استان
 • بیمارستان و زایشگاه سینا در سال 1393 موفق به دریافت درجه یک مثبت گردید
درباره بیمارستان سینا

 بیمارستان و زایشگاه سینا به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان به همت هفت نفر از پزشکان عالی رتبه در مهر ماه 1347 در شهر مشهد تاسیس گردید .نحوه اداره بیمارستان به صورت انتفاعی بوده بطور شبانه روزی به بیماران خدمات ارائه مینماید. در سال 1372 به میزان 3/ 2 بر وسعت فیزیکی بیمارستان افزوده شد و تخت های بستری از 75 به 132 تخت افزایش یافت.

 بخش های تخصصی بیمارستان شامل بخش داخلی ،بخش اطفال، بخش جراحی،بخش زنان بوده که در مورخ1385/05/07 بخش NICU و ICU بر واحدهای بیمارستانی افزوده گردید.

اطلاعات تماس
آدرس: مشهد - خیابان رازی شرقی- بیمارستان و زایشگاه سینا
38515450(051)
info@sinahosp.ir
دی ان ان